BULGARIAN ORIGINALS

BULGARIAN ORIGINALS
BULGARIAN ORIGINALS - RECORDS OF BULGARIAN POPULAR MUSIC AND MUSICIANS FROM THE PAST CENTURY

20.10.12 г.

Училищни неволи :)

NapsterEps - YouTube

Клипът е изработен изцяло от
10 Б клас от ПМГ "Акад.Боян Петканчин", град Хасково.
Филмчето е изцяло комедийно и не съдържа действителни събития.
В клипа взимат участие Дарина Коларова и Стефан Аврамов.

---

Генчо Гайтанджиев за музикалното образование в България

в.Култура

http://www.kultura.bg/

Брой 49, 12 декември 1997 г.

---

От масовизация към профанация

Уважавам реализма. Но винаги ми се е струвало наивно, да не кажа смешно, история, третирана в някакво произведение на изкуството, да се проектира директно върху конкретни неща в живота, а още повече - да се вадят сериозни заключения от това.
И все пак публикуваните съвсем неотдавна в "Култура" промишления на младия господин Момчил Тицин, инспирирани от един обикновен филм, ми прозвучаха актуално и съвсем намясто - макар че за мнозина читатели на вестника темата е изглеждала вероятно периферна, скучна, незначителна, извън извисената територия на онова, което би било достойно да привлече просветеното им внимание. А за тези, според които г-н Тицин "чука на отворена врата", ще кажа само, че едва ли биха мислили така, ако имаха малко повече, по-конкретни и по-пресни впечатления за сферата, с която се занимавам 40 години - обучението по музика в масовото училище.
Не се учудвам, че разсъжденията на Тицин са се завъртели в главата на един млад абсолвент културолог и аматьор меломан, а не на някой достолепен професионален педагог музикант - и ще се постарая по-долу да стане ясно защо. Впрочем сам Тицин, разказвайки уж наивно сюжета на филма за "прераждането" на учителя по музика Холанд, намеква за едно немаловажно обстоятелство: как и в страна като Америка известни професионални и обществени среди могат да отстояват консервативни, дори абсурдни за нашето време позиции и не само не искат да знаят какво мислят младите и какво изисква животът от съвременното образование, но и не желаят да видят какво става около тях...
Толкова за текста в "Култура", който пледира да бъдат събудени "дебеланковците". Започнал съм професионалната си дейност в училище (и очевидно я завършвам пак там...) - и именно в това виждам главното си основание да си позволя да прибавя още нещо към казаното от г-н Тицин - от гледната точка на човек, който не само е "вътре в нещата", но е изстрадал и всички капитални промени в училищното музикално възпитание, и цялата мълчалива или явна съпротива срещу тях; и когото продължава да го боли за това, което не може да се донаправи... И комуто са до болка известни причините за това.
1. Сред тези причини са неразбирането, непукизмът, консерватизмът и инертността - най-вече у мнозина от тези, които са се оказали "по върховете" в бранша и продължават да отстояват, шумно или мълчаливо, отдавна отхвърлени от времето идеи. За щастие (и въпреки тази съпротива) наистина много е вече направено и това прави чест на българската музикална педагогия. Учебното съдържание в програмите например е актуализирано, освободено е от анахронизми, съобразено е с реалните потребности и интереси на младите хора - и то не просто вследствие на някакво желание "да се намери заместител на старите комунистически песни" (както допуска г-н Тицин), а в резултат на високо компетентни, продължителни и изтощително настойчиви лични и колективни усилия. Капиталната промяна не само на съдържанието, но и на педагогическия стил личи и в някои от новите учебници по музика, в които е разработена последователно и модерно, в духа на най-авангардните световни тенденции една ясна плуралистична концепция за запознаване на децата и юношите с целия неимоверно богат свят на музиката, но и с най-горещите проблеми и процеси в съвременната култура.
И въпреки това конфликтът, привидно ликвидиран, на практика продължава да съществува. Негова пресечна точка (и същевременно източник на редица профанации) е въпросът за мястото в масовото училище на многобройните разновидности на популярната музика. Три десетилетия съм хабил нервите си, за да "еманципирам" популярната музика в учебното съдържание и положителните резултати са очевидни. Явни противници вече уж няма, но съществува завоалирана съпротива: "да, леката музика нека да я има в училище, но просто за отдих, отмора и забавление"(?!?) Докато едно наистина модерно гледище по въпроса предполага не просто в клас да се пеят или слушат "забавни песнички за отмора" и "за отбиване на номера", а нещо коренно различно: да се отвори съзнанието на учениците, в достъпна форма, за произхода, същността, процесите във всички разновидности на популярната музика, за взаимодействията между видовете, типовете и жанровете в цялата музика, за изключително важната и интересна културологическа (!) проблематика в тази област. И още нещо - всичко това да се прави не "за камуфлаж", от немай-къде, като "бонбончето", с което "да се замажат очите" на учениците, а с ясното съзнание, че просто друг път за отваряне към сложния свят на съвременната култура, за истинско проникване в нейните тайни няма!
...И още нещо, много съществено: предмет на дискусия в клас трябва да стават не просто каквито и да са факти от "леката" музика, а проблемни творби и проблемни явления в популярната музика (например блусът и джазът, модните танци от първата половина на века, съвременните танцови форми, рокът или хип-хопът...) с доказана и неоспорима рефлексия в структуроопределящите процеси в цялата съвременна култура; явления, в които днешният юноша трябва да проникне, за да може да се ориентира утре в новото, което ще му предложи двайсет и първият век.
Спирам дотук. А който иска да разбере още по-конкретно за какво става дума, може да разлисти някои учебници по музика, по които се учи в маса училища в страната. Да ги разлисти, но и да се замисли дълбоко върху всичко, което ще види там. И върху привидно най-дребните неща - така, както са мислили върху тях авторите на учебниците...
2. Учи се по тези учебници, ама ги няма по книжарниците. И то не само защото сега почти няма книжарници (в класическия смисъл на думата), а защото някои учебници ги има, но просто не са издадени! Абсурд? Ама е вярно! Така е например с т.нар. алтернативни учебници за седми клас - възрастта, в която е може би най-необходим съвременен, модерен учебник, и то именно по музика. Всъщност след сложна процедура по рецензирането и одобряването им в МОН те са отпечатани от издателствата на риск, в "пилотен" тираж (заедно с подробно ръководство за работа с учебника, предназначено за учителя), за да стигнат безплатно до всеки учител по музика, та той да си избере оня, който най-много му харесва. И който, естествено, най-много би допаднал на учениците му. Министерството на образованието сумира поръчките, издателствата издават учебниците, държавата ги купува, разпространява ги сред учениците безплатно (според Конституцията!...) и се издължава на издателствата, за да се издължат и те на авторите. Така поне предвижда сключеният между институциите договор.
Какво се случи обаче? Избраха си учителите учебници, но едва тогава министерството просто не изпълни сключения договор. То установи, че няма средства да бъдат издадени в реален тираж договорните учебници, за да ги получат и учениците. Ето защо сега повечето учители, напук на всички норми на авторското право и пазарната етика, работят по избраното помагало, но учениците просто го нямат при себе си, та да му се порадват и да извлекат реална полза от него.
Договорите се оказват лист хартия, огромният труд на авторите да създадат нещо наистина ново, модерно, атрактивно и полезно, сякаш просто се е изпарил, сякаш не живеем в държава със закони и пазарна икономика. Авторите не могат да съдят издателството за парите си, тъй като договорът им е за процент от тиража; от реалния, истинския тираж, а не от "пилотния"... Остава само радостта, че стотици учители и хиляди юноши оценяват постижението... и неясната надежда, че утре можеш да покажеш "продукта" си на някой вещ и компетентен чужденец, та да ахка той от възхищение и да се диви и мае как в забутана балканска България са успели да измайсторят такова нещо...
Посочвам случая с учебниците за седми клас само като илюстрация за втората причина за неблагополучията в масовото музикално възпитание. Бих дръзнал да формулирам тази причина като дефицит на сериозна и мъдра институционална подкрепа. Като липса на предпоставки от организационен и стопански характер, за да се мултиплицират успехите, за да се постигат в широки мащаби(!) реални резултати от наистина плодотворните усилия за обновление и прогрес, полагани от някои хора в течение на много години. Да се научим да не пилеем, а да ценим направеното от самите нас - това е пък урокът, който, струва ми се, трябва да ни даде въпросната втора причина.
3. Петнайсет години съм подготвял учители по музика. Е, едни от тях са поемали към радиото, телевизията, детските школи и други "по-кротки" музикални професии, но други - по призвание или по принуда, - са и до днес в общообразователното училище. И според едните, и според другите - учил съм ги нелошо. А това пък е основанието ми да смятам, че съм "вътре в нещата" и по този показател. За съжаление доста неща тъкмо в тази област са може би най-съществената причина практическото състояние на обучението по музика в масовото училище да не е такова, каквото би могло и би трябвало да бъде.
Най-напред: не са ли премного за малка България днес заведенията, които подготвят учители? Защото е известно, че почти винаги "масовизацията ражда профанация". Не съм го казал аз, но май че е вярно... Нека се вгледаме и в тези, които учат утрешните учители: колко от тях са влизали в общообразователно училище, след като са го завършили? Колцина следят зорко съвременните музикално-културни процеси? Колцина поддържат поне на елементарно равнище своята културологическа и социологическа осведоменост? И колцина са тези, които по пътя на самообразованието (защото друг път към това у нас не виждам...) са получили някаква квалификация в тази насока? Нима може днес (!!!) да разчиташ да готвиш пълноценни учители на бъдещето с тесните си все пак за тая работа познания от областта на солфежа и елементарната теория и с опита си единствено на бивш солфежен педагог?...
Нека се вгледаме и в учебните планове на многобройните висши заведения, които готвят учители: на какво се учат тези утрешни педагози, щом като почти във всички такива заведения те например не изучават нито историята, нито теорията на този огромен и пъстър, необятен и доминиращ дял на съвременната култура, какъвто е популярната музика? А как биха работили утре тези педагози с едни нови, модерни учебници, след като в тая област те, с извинение, знаят далеч по-малко от своите ученици? Как ще водят дискусии в клас (за които са петимни днешните тинейджъри), след като те самите не са наясно със специфичните методи и технологии за анализиране на явленията от популярната музика? Достатъчно широка, достатъчно отворена, достатъчно съвременна ли е хуманитарната култура, която получават във ВУЗ? Достатъчно отворено ли е съзнанието им за сложните съвременни социокултурни процеси, за да могат да преподават музика не в началното училище, а в прогимназиалните и гимназиалните класове???
...Много още въпроси бих могъл да задавам, но това едва ли би повишило качеството на подготовката на учители музиканти. Нужно е друго. Нужни са впрочем много неща. И най-добре би следвало да ги знаят тези, които сега са "най-вътре в нещата", които си нижат спокойно лекцийките в по три-четири университета по модели и схеми от миналото и едва ли се замислят как утре възпитаниците им ще си скубят косите от безпомощност, като застанат очи в очи пред утрешните(!) тинейджъри...
А може би греша? Може би се замислят?...
Не знам. Най-искрено се моля да не съм прав...

Генчо Гайтанджиев

---

http://www.kultura.bg/media/my_html/2008/gencho.htm

14.10.12 г.

Мая Нешкова и Орк. Благоевград - Конче вихрогонче (1988)

Мая Нешкова и Оркестър Благоевград - Конче вихрогонче
Музика и аранжимент Кирил Икономов
Текст Мая Нешкова
На живо от концерта на Националния стадион "Васил Левски"

www.mayaneshkova.com

Мая Нешкова и Орк. Благоевград - Момиче край Струма (1988)

Мая Нешкова и Оркестър Благоевград - Момиче край Струма
Музика и аранжимент Кирил Икономов
Текст Богомил Гудев
На живо от концерта на Националния стадион "Васил Левски"

www.mayaneshkova.com

Мая Нешкова и Оркестър Благоевград - Китка за обич (1988)

Мая Нешкова и Оркестър Благоевград - Китка за обич
Музика и аранжимент Кирил Икономов
Текст Мая Нешкова
На живо от концерта на Националния стадион "Васил Левски"

www.mayaneshkova.com

Мая Нешкова и Орк. Благоевград - Няма обич без тъга (1988)

Мая Нешкова и Оркестър Благоевград - Няма обич без тъга
Музика и аранжимент Кирил Икономов
Текст Стефан Банков
На живо от концерта на Националния стадион "Васил Левски"

www.mayaneshkova.com

Мая Нешкова и Оркестър Благоевград - Обич (1988)

Мая Нешкова и Оркестър Благоевград - Обич
Музика и аранжимент Кирил Икономов
Текст Георги Бакалов
На живо от концерта на Националния стадион "Васил Левски"

www.mayaneshkova.com

Мая Нешкова и Оркестър Благоевград - Слънчева обич (1988)

Мая Нешкова и Оркестър Благоевград - Слънчева обич
Музика и аранжимент Кирил Икономов
Текст Георги Бакалов
На живо от концерта на Националния стадион "Васил Левски"

www.mayaneshkova.com

Оркестър Благоевград - Звезда за двама (1988)

Оркестър Благоевград - Звезда за двама
Музика и аранжимент Кирил Икономов
Текст Георги Севеклиев
На живо от концерта на Националния стадион "Васил Левски"

www.mayaneshkova.com

Кирил Икономов 1988 и Оркестър Благоевград

Далечен спомен
Музика и аранжимент Кирил Икономов
Текст Мая Нешкова
На живо от концерта на Националния стадион "Васил Левски"

www.mayaneshkova.com

Кирил Икономов 2011

Кирил Икономов -

Интро на авторския симфоничен концерт "За да има живот"

www.mayaneshkova.com

Кирил Икономов - Пей, сърце

Музика Кирил Икономов
Изпълнява Софийска филхармония
Диригент Кирил Ламбов
Съпровожда Хорова капела Светослав Обретенов
Диригент Люба Пешева
На живо от авторския симфоничен концерт на Кирил Икономов "За да има живот"

www.mayaneshkova.com

Кирил Икономов - Изгревът на слънцето

Музика Кирил Икономов
Изпълнява Софийска филхармония
Солист Иван Христов - тромпет
Диригент Кирил Ламбов
Съпровожда Хорова капела Светослав Обретенов
Диригент Люба Пешева
На живо от авторския симфоничен концерт на Кирил Икономов "За да има живот"

www.mayaneshkova.com

Кирил Икономов - Аз не знам кога морето плаче

Музика Кирил Икономов
Изпълнява Софийска филхармония
Солист Минко Ламбов - пиано
Диригент Кирил Ламбов
Съпровожда Хорова капела Светослав Обретенов
Диригент Люба Пешева
На живо от авторския симфоничен концерт на Кирил Икономов "За да има живот"

www.mayaneshkova.com

Кирил Икономов - Жажда

Музика Кирил Икономов
Изпълнява Софийска филхармония
Диригент Кирил Ламбов
Съпровожда Хорова капела Светослав Обретенов
Диригент Люба Пешева
На живо от авторския симфоничен концерт на Кирил Икономов "За да има живот"

www.mayaneshkova.com

Кирил Икономов - На сбор

Музика Кирил Икономов
Изпълнява Софийска филхармония
Диригент Кирил Ламбов
Съпровожда Хорова капела Светослав Обретенов
Диригент Люба Пешева
На живо от авторския симфоничен концерт на Кирил Икономов "За да има живот"

www.mayaneshkova.com

Кирил Икономов - Шехеразада

Музика Кирил Икономов
Изпълнява Софийска филхармония
Диригент Кирил Ламбов
Съпровожда Хорова капела Светослав Обретенов
Диригент Люба Пешева
На живо от авторския симфоничен концерт на Кирил Икономов "За да има живот"

www.mayaneshkova.com

Кирил Икономов - Добре дошла, любов

Музика Кирил Икономов
Текст Евгения Гешева
Изпълнява Софийска филхармония
Солисти Зорница Дамянова - сопрано и Марио Николов - тенор
Диригент Кирил Ламбов
Съпровожда Хорова капела Светослав Обретенов
Диригент Люба Пешева
На живо от авторския симфоничен концерт на Кирил Икономов "За да има живот"

www.mayaneshkova.com

Кирил Икономов - За да има живот

Музика Кирил Икономов
Текст Борислав Мирчев
Изпълнява Софийска филхармония
Солист Минко Ламбов - пиано
Диригент Кирил Ламбов
Съпровожда Хорова капела Светослав Обретенов
Диригент Люба Пешева
Рецитатор Нели Топалова
На живо от авторския симфоничен концерт на Кирил Икономов "За да има живот"

www.mayaneshkova.com

Кирил Икономов - Походът на влъхвите (2011)

Музика Кирил Икономов
Изпълнява Софийска филхармония
Диригент Кирил Ламбов
Съпровожда Хорова капела Светослав Обретенов
Диригент Люба Пешева
На живо от авторския симфоничен концерт на Кирил Икономов "За да има живот"

www.mayaneshkova.com

12.10.12 г.

Улица "Нов живот" - 20 години след Воев

Фондация "Димитър Воев - Нова Генерация" Ви кани на:

Kонцерт(и), посветени на един от най-значимите наши рок-поети - Митко Воев.
20 години след физическата раздяла с него се събираме за мултижанров бенефис
около именния му ден.

„УЛИЦА НОВ ЖИВОТ - 20 години след Димитър Воев” се организира от новоучредената Фондация „Димитър Воев – Нова генерация” в партньорство с ePay.bg,
съвместно с Предаването „Аларма” на БНР „Христо Ботев”, November Stars,
Клуб „Mixtape 5”, Театрална работилница „Сфумато”,
Сдружение за съвременно изкуство и култура „Ескимо”, Студио ДАУХАУС,
Галерия „ The Fridge”, Фен клуб „Нова генерация завинаги”.

Цени (предварителна продажба)

Комбиниран билет за 3 дни: 12.00 лв.

Цена за ученици и студенти: 8.00 лв.

Внимание: Билет, закупен с отстъпка за студенти или ученици,
е валиден само при представяне на съответния документ -
студентска книжа или ученическа книжка (бележник).

Програма

---

Дата: 26 октомври 2012 г.
Място: Jet Rock Club - http://www.jetrockclub.com/
Адрес: бул. Тотлебен 38, София
Час: 19:00 ч. - 02:00 ч.
Цена на място: 5.00 лв.

Ксетка фон тейп, Ла Текст, С 300 зора, Bright Sight, Психобагажник, Бахур, The Barbarones, Цветя и жени, Жълти стъкла, Тодор Стоянов ( “Ambient Anarchist” ), Trendafil & Chugra;
DJ support: Бoris Z;
Guest: Васо Гюров;

---

Дата: 27 октомври 2012 г.
Място: клуб Микстейп 5
Адрес: бул. България 1 (под Моста на влюбените), София
Час: 19:00 ч. - 05:00 ч.
Цена на място: 15.00 лв.

Ревю, Милена Бенд, Клас, Кольо Гилъна, Бичето, Babyface Clan, Gravity Co., БГ Бенд, Дони (Атлас), Бойко (Атлас), Voyvoda, Пролетарии, Мъртви поети, LVG, Илияна Бешкова и Розенкварц експрес, Любо Малковски (Ер Малък), Trendafil & Chugra (Wozzeck & Chugra), Емил Вълев (Виолетов Генерал), Мишо, Мони, Катя и Крис (Нова Генерация);
DJ support: The Gothprince;

---

Дата: 28 октомври 2012 г.
Място: театър Сфумато
Адрес: ул. Димитър Греков 2 (зад Театър София), София
Час: 16:00 ч. - 20:00 ч.
Цена на място: 6.00 лв.

Промо на трето издание на книгата на Димитър Воев "Поздрави от мен боговете";
Прожекция на филм-концерт „Нова Генерация и приятели” –
год.1992, автори: Енил Енчев, Иво Христов;
+ Румен Спасов (китара) и Ша-Ша;

https://www.tixgate.com/event/ulica-nov-juvot-20-godini-sled-voev/5/


2.10.12 г.

Чудесата на България - Спектакълът

http://www.bgchudesa.com/

Пътешествие в историята, загадките и легендите на България -

3 октомври, зала 1 на НДК, 19.00ч.

---

В програмата:

Балет Веда Джуниър

Перкусионен състав от Национално музикално училище "Любомир Пипков"

Талантливи млади художници от Двореца на децата

Деа Майсторска - вокална група Бон-бон

Трупата на Нешка Робева – Нешанъл Арт,

АКАГА

Валя Балканска

Николина Чакардъкова

МИРО

Ваня Костова

Илия Ангелов

Стефан Вълдобрев и Рут Колева

ТОНИКА