BULGARIAN ORIGINALS

BULGARIAN ORIGINALS
BULGARIAN ORIGINALS - RECORDS OF BULGARIAN POPULAR MUSIC AND MUSICIANS FROM THE PAST CENTURY

22.01.19 г.

Слово Празня
Не знам со къф си блясък 

Ромеи ви плениха;

Не знам колко века 

под робство сте били;

И шест войни у ХХ век 

АЗ СЪМ НЕ ЗА губил - словом: 6 !!!!!!

СПРЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА!

СПРЕТЕ КНИЖКИТЕ 

САМО ДА ГИ ГЛЕДАТЕ!!

С вестник печка се пали

и Гъз се бръше, 

па било и ТО 

парцал електрически,

моля ти се!?


Битки губя всеки ден......

ДЕЦА МИ НА БЪЛГАРИЯ

ВОЙНА ВИ 

ВСЕКИ ДЕН ПЕЧЕЛЯТ!!!

НИЙ ПАК ЩЕ ГРЕШИМ –


ДЕЦАТА НИ – НИКОГА!!!!!!!

...и само Ран Босилек!

---

Инак:

Честит ви Бабинден,

на патерица,

и на патерици търчете,

ако потрябвате,

че и решите ;)