BULGARIAN ORIGINALS

BULGARIAN ORIGINALS
BULGARIAN ORIGINALS - RECORDS OF BULGARIAN POPULAR MUSIC AND MUSICIANS FROM THE PAST CENTURY

24.01.19 г.

Усмивка десно ;)Кой бе прозрял, 
че из между три-едино-шизо-френията
в абревиатурата на БСП пръвките 
две буквички неверни са...

Словом "четри" демек, 
ако сумираме и двете неверни
абревиатурки 

(не трябваше ли да спиша "притурки")

из от партийното теле-видение...

За сънародниците ми, 
дето имат траен проблем с интегрирането
на Българският език между ушите си пояснявам:

Българска, Социалистическа, 
Свободна и Българска са неверни
в Теле-Партийната Визия на Леваците.

За членската маса на БСП - само добро, 
но в крайна сметка нищо.
За екипа на "Свободна Българска" теле-евро?!?-визия -
още само по-добро, 
но в крайна сметка хептен най па нищо...

Да разсъдим:

ако членската маса е "хардуера",
а "свободното" телевидение е "софтуера",
то келева файдата и за двете е,
ако "операционната система" е ПИЗДЕЦ ДАВНО УЖЕ,
визирам висшето ръководство на партия БСП ...

Вишереящото се ръководство на БСП 
е с толкоз СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО 
между ушните си миди,
че не можа дори да се сети 
да кандидаства за рекордите на Гинес,
като първата "социалистическа" партия 
въвела плосък данък
В ИСТОРИЯТА НА КОСМОСА ВЪОБЩЕ!!!

Най-малкото с парите от наградата (на Гинес) 
можеха си купат ефира на БиБиСИ,
барем се набибиткат по-наширочко...

(:
======
(:

А инак щото прозирам с'а 
едно злорадие от "десно",
ще бъда ама много кратък:

"реформаторите"

(; ж.к.Младост "Ента", Блок Шест, 
без асансьор за втория етаж ;)

ни моат си съберат подписките 
да си насанират блокчето...

Да, Австралия - за втория етаж добро или нищо.

Под заглавие - избор нямам - ГОВНОВОЗ!!!    

Оти сме нихилисти!

(; Велил Светромов Горолюлейшнев ;)