BULGARIAN ORIGINALS

BULGARIAN ORIGINALS
BULGARIAN ORIGINALS - RECORDS OF BULGARIAN POPULAR MUSIC AND MUSICIANS FROM THE PAST CENTURY

24.01.19 г.

Усмивка център ;)Я делим тоновете в Държавната Музикология!!!

Ич, ин, сол, до, ми, ла...

...епек, дубари, дюсе, доржар, дюпеш, дюшеци...

 Да му имам фило-софията на Соколовски,

дето му дофръква след Лютвеничков!!

(: Джинчу Аладьинков :)

---

(; Под заглавие - Обещай ми Порцион! ;)