BULGARIAN ORIGINALS

BULGARIAN ORIGINALS
BULGARIAN ORIGINALS - RECORDS OF BULGARIAN POPULAR MUSIC AND MUSICIANS FROM THE PAST CENTURY

22.01.19 г.

Димитър Богданов - Живели!!! - през девет планини в шестата :)Братац Бог Дане, 

молим те!! -

йостай два - три тона и за секо ми...

А "йоникар" (: Хитър Петър :) 

си го застреляй,

оти той ЧОВЕК НЕ Е !!!

(_" Тракия, Мизия и Евро - па - тя "_)

На ПолЬ - ЕОН ;)