BULGARIAN ORIGINALS

BULGARIAN ORIGINALS
BULGARIAN ORIGINALS - RECORDS OF BULGARIAN POPULAR MUSIC AND MUSICIANS FROM THE PAST CENTURY
Powered By Blogger

6.01.24 г.

% Отвѫтрѣ: Архитектура на Съзнанието %

Зава̀рена България '89


Документална поредица, посвѣтена на нѣколко
поколения Българи, вградили себе си
въ темелитѣ на "така зава̀рена"
България...

===

Всички епизоди на разположение, тъй както освѣнъ въ настоящо
експлоатираната платформа, тъй така и на https://www.dokumentalni.com/archives/17319?series=1989 изъ дѣто и ни се явиха... Ако си прѣдставимъ, че не е по силитѣ ни да "копнемъ" туко ашладисания линкъ, то, за наше консервирано удобство, високотехнологично всадихме сѫщиятъ и вдънъ онака трибютиризираното ни заглавие, чрезъ пазарѐнъ режимъ на свободно брулене... Клик-кликъ Клик-кликъ Клик-клик-кликъ ;)

Рубинъ '87 ;)